yoy.be "Why-o-Why"

Liquidatiereserve

2011-11-02 15:36  i2990  politiek  [permalink]

Ik zit met een idee. Als een bedrijf sluit is dat jammer. Er zijn altijd gevolgen van die de mensen treffen. Soms is het een klein jong bedrijf dat niet slaagde in vooropgestelde doelen. Soms is het een grote onderneming waarvan de buitenlandse directie beslist te verhuizen naar een land met lagere lonen.

Stel nu dat alle bedrijven verplicht zouden zijn om een 'liquidatie-reserve' op te bouwen, met daarin een bedrag die zou moeten de kosten van een sluiting dekken. Bij kleine bedrijven is dit niet zo veel omdat het vereffenen van de bezittingen normaal nog iets kan opbrengen. Bij grote bedrijven is dit de geschatte kost van de ontslagpremies, plus de sociale opvolging achteraf, plus eventuele herbestemmingskosten van grotere bedrijventerreinen. Eventueel nog dingen, ik ben geen ekspert op dit gebied.

Is het vreemd dat de staat bedrijven verplicht om geld op zij te houden? Misschien. Maar als het van pas komt zal het goed zijn dat dat geld klaar staat. En geld is nooit alleen. Als de staat oplegt het binnen het land moet worden bewaard, dan neemt het nog altijd deel aan de lokale economie.

twitter reddit linkedin facebook